Zpracování osobních údajů

A. Obecná ustanovení

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro představenstvo PORR AG velmi vysokou prioritu. Webové stránky PORR AG lze v zásadě používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si dotčená osoba přeje využívat speciální služby společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Bude-li to nutné, vyžádáme si souhlas dotčené osoby.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a národními předpisy o ochraně údajů. Tímto prohlášením o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala návštěvníky o obsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů tímto prohlášením o ochraně údajů informovány o právech subjektu údajů, na která mají nárok.

Společnost PORR AG jako provozovatel webových stránek zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření k zajištění spolehlivé ochrany údajů zpracovávaných na těchto webových stránkách. Datové přenosy mezi vaším koncovým zařízením a naším serverem však mohou mít obecně slabá místa, zejména pokud s naším serverem komunikujete prostřednictvím zařízení, ke kterému má přístup třetí strana. Máte-li jakékoli obavy o bezpečnost, můžete získat informace také jinými způsoby, telefonicky nebo v některé z našich poboček.

B. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně údajů společnosti PORR AG je založeno na ustanoveních a definicích Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro návštěvníky i pro zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané termíny:

1) Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikovatelné fyzické osoby.

2) Dotčená osoba

Dotčená osoba je každá identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává odpovědná společnost.

3) Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou je společnost, která shromažďuje údaje od dotčených osob a rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování.

4) Procesory

Zpracovatelem je fyzická osoba nebo společnost, která se podílí na zpracování odpovědnou osobou.

5) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný orgán, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

6) Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje pro odpovědnou osobu nebo zpracovatele.

7) Zpracování

Zpracování je jakákoli operace prováděná v souvislosti s osobními údaji. Jedná se o shromažďování a ukládání až po omezení nebo vymazání údajů.

8) Omezení zpracování

Omezení zpracování znamená omezení používání osobních údajů.

9) Souhlas

Souhlas je jakékoli vydané prohlášení, kterým osoba prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

10) Odvolání pověření

Odvoláním osoba zbavuje odpovědnou osobu práva na zpracování na základě souhlasu.

11) Pseudonymizace

Pseudonymizace odděluje data od identifikovatelné osoby. Toto spojení lze obnovit pouze pomocí dodatečných, speciálně zabezpečených informací. Proces pseudonymizace také odpovídá tomu, čemu se říká minimalizace dat.

12) Profilování

Profilování je každý druh automatizovaného vyhodnocení osobních údajů.

C. Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou ve smyslu inne der GDPR je:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
Czech Republic
T: +43 50 626-0
E-Mail: kariera@porr.cz
Website: www.porr.cz

D. Sběr údajů

Při každém přístupu na webovou stránku shromažďuje tato webová stránka PORR AG řadu údajů a informací, které jsou uloženy v souborech protokolu na serveru. Mimo jiné jsou zaznamenané i tímto způsobem

 1. typy a verze prohlížečů,
 2. operační systém vašeho počítače,
 3. webové stránky, ze kterých jste na nás byli odkázáni,
 4. stránky navštěvované na našem webovém serveru,
 5. datum a čas vaší návštěvy,
 6. vaši IP adresu,
 7. váš poskytovatel internetových služeb

Při použití těchto anonymně shromážděných informací se PORR AG nesnaží vyvozovat žádné závěry o dotčené osobě. Tyto údaje jsou však nutné k tomu, abychom vám mohli správně doručit obsah našich webových stránek a optimálně jej prezentovat a poskytnout úřadům potřebné informace v případě hackerského útoku. Tyto údaje proto PORR AG zpracovává na jedné straně pro statistické účely a na druhé straně jako technické opatření, aby byla zaručena ochrana údajů a informační bezpečnost tohoto zpracování a vašich údajů.

E. Registrace na našem webu

Máte možnost se zaregistrovat na našem webu. Údaje zadané dotčenou osobou budou zpracovávány výhradně pro vnitřní potřebu odpovědné osoby a pro její vlastní účely.

Registrací na našem webu se uloží IP adresa přidělená vaším poskytovatelem internetových služeb, datum a čas registrace. Tyto údaje nebudou v zásadě předány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud předání slouží za účelem trestního stíhání.

Registrace nám slouží k tomu, abychom vám mohli nabízet obsah nebo služby, které mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Jako registrovaný uživatel máte možnost kdykoli změnit poskytnuté údaje nebo je nechat zcela vymazat z naší databáze.

F. Cookies

Internetové stránky PORR AG používají cookies – jedná se o textové soubory, které se ukládají do souborového systému počítače prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie obsahují ID souboru cookie, což je jedinečný identifikátor. Umožňují společnosti PORR AG odlišit prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů a zobrazovat obsah individuálně, aby reagoval na přání a výsledky dotčené osoby.

Příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Pomocí našeho [[Nastavení souborů cookie>>javascript:dr_revokeChoice();]] můžete kdykoli nastavit, které soubory cookie chcete používat.

Soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo přímo v systému souborů. Rádi bychom upozornili, že pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být na webu k dispozici omezená sada funkcí.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají při návštěvě webové stránky do Vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Tyto soubory nezpůsobují žádné škody a slouží jen k opětovnému rozpoznání návštěvníka webových stránek. Při Vaší příští návštěvě webové stránky na stejném koncovém zařízení mohou být informace uložené v souborech cookie následně odeslány zpět na webovou stránku („Soubor cookie první strany“) nebo na jinou webovou stránku, ke které soubor cookie patří („Soubor cookie třetí strany“). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby obecně bránil ukládání souborů cookie nebo aby se Vás pokaždé zeptal, zda s ukládáním souborů cookie souhlasíte. Jakmile dojde k nastavení souborů cookie, můžete je kdykoli odstranit. Informace o tom, jak máte postupovat, najdete v nápovědě prohlížeče. Vysvětlení pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome najdete na tomto odkazu: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

G. Předplatné našeho Informačního bulletinu

Na našich webových stránkách mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. O našich nabídkách informujeme naše zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech prostřednictvím newsletteru. Po vaší registraci vám bude zaslán potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste zadali pomocí postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží k tomu, abyste jako vlastník e-mailové adresy skutečně povolili příjem newsletteru.

Přihlášením k odběru newsletteru na našem webu se uloží vaše e-mailová adresa, IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb, datum a čas registrace. Tyto údaje nebudou v zásadě předány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud je předání za účelem trestního stíhání.

Náš newsletter můžete samozřejmě kdykoli zrušit, což bude mít za následek okamžité vymazání vašich údajů pro toto zpracování. Potřebné informace k tomu najdete na konci newsletteru.

H. Zaslání publikací

Naše publikace (časopis a e-paper) se zaměřují na národní a mezinárodní projekty a také na sdílení znalostí a zkušeností ze všech oblastí stavebnictví.

Publikace poskytují čtenářům kompletní pohled na složité výzvy a inovativní řešení v hodnotovém řetězci ve stavebnictví. Další zvláštnost: články píší sami naši odborníci.

Pro zaslání aktuální publikace musíme zpracovat jméno, adresu a v případě elektronického doručení i e-mailovou adresu příjemce.

Právním základem je buď váš souhlas, nebo náš oprávněný zájem informovat příjemce o aktuálních tématech ve stavebnictví. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat naše publikace, žádáme vás, abyste nám zaslali stručné informace na kariera@porr.cz nebo poštou na adresu uvedenou pod (C.). V takovém případě vymažeme vaše kontaktní údaje z tohoto zpracování a zastavíme jakékoli další zasílání.

I. Foto a video záznamy na akcích

V rámci našich akcí jsou pořizovány fotografie a videa, které jsou následně použity pro zveřejnění na webových stránkách, v kanálech sociálních sítí i v našich publikacích a dalších tištěných médiích. Odpovědná osoba jej využije k propagaci svých produktů a akcí i samotné firmy a ke zvýšení zájmu ve stavebnictví.

Právním základem je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a §§ 12, 13 DSG: styk s veřejností a prezentace činností odpovědné osoby.

Pokud si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni na našich akcích, kontaktujte prosím zástupce naší společnosti na akci.


Právním základem je buď váš souhlas, nebo náš oprávněný zájem informovat příjemce o aktuálních tématech ve stavebnictví. Pokud si v budoucnu nepřejete dostávat naše publikace, žádáme vás, abyste nám zaslali stručné informace na kariera@porr.cz nebo poštou na adresu uvedenou pod (C.). V takovém případě vymažeme vaše kontaktní údaje z tohoto zpracování a zastavíme jakékoli další zasílání.


Při tomto zpracování jsme pečlivě zvážili zájmy dotčených osob a naší společnosti a jsme přesvědčeni, že neporušíme žádné z práv dotčených osob. Samozřejmě stále máte právo vznést námitku proti zpracování vytvořených fotografií a videí. Stačí zaslat e-mail se stručným popisem námitky na adresu kariera@porr.cz.

J. Kontaktní možnost přes webové stránky

Vzhledem k právním předpisům naše webové stránky obsahují informace, jak snadno kontaktovat společnost PORR AG. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje, které předáte, budou automaticky uloženy a použity výhradně k zodpovězení vašeho kontaktu.

Po zodpovězení nebo zpracování vašeho požadavku budou údaje vymazány.

K. Běžné mazání a blokování osobních údajů

PORR AG zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uchovávání nebo kterou stanoví zákonná nařízení.

Pokud přestane platit účel nebo právní základ zpracování, budou vaše osobní údaje zablokovány nebo vymazány na základě našich procesů v souladu se zákonem.

L. Práva dotčených osob

Na zpracování osobních údajů v souladu s EU GDPR se vztahují rozsáhlá práva dotčených osob.

Níže je uveden hrubý výčet těchto práv pro vaši informaci:

1) Právo na informace

Každá dotčená osoba má právo kdykoli obdržet od odpovědné osoby informace o osobních údajích o něm uložených a kopii těchto údajů.

2) Právo na opravu

Každá dotečená osoba má právo požadovat okamžitou opravu nebo doplnění nesprávných osobních údajů, které se ho týkají.

3) Právo na výmaz

Každá dotčená osoba má právo požadovat, aby odpovědná osoba vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud

 • již neplatí účely zpracování
 • právní základ pro zpracování již neexistuje (ukončení smlouvy, odvolání souhlasu).

Kdykoli můžete kontaktovat zaměstnance společnosti – zejména elektronicky na kariera@porr.cz – a požádat o vymazání vašich údajů, které máme uloženy.

4) Právo na omezení

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo požadovat, aby odpovědná osoba omezila zpracování, pokud:

 • již neplatí účely zpracování
 • právní základ pro zpracování již neexistuje (ukončení smlouvy, odvolání souhlasu).

Kdykoli můžete kontaktovat zaměstnance společnosti – zejména elektronicky na kariera@porr.cz – a požádat o vymazání vašich údajů, které máme uloženy.

5) Právo na přenositelnost údajů

Každá dotčená osoba má právo obdržet své osobně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo je předat jiné odpovědné osobě, aniž by tomu odpovědná osoba bránila, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a provedeno elektronicky.

Pro předání dat námi uložených dat můžete kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti – zejména elektronicky na kariera@porr.cz.

6) Právo vznést námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které je založeno na oprávněném zájmu. V případě námitky nebude společnost PORR AG nadále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zaměstnance společnosti můžete kdykoli kontaktovat – zejména elektronicky na kariera@porr.cz – za účelem uplatnění svého práva vznést námitku.

7) Automatizovaná individuální rozhodnutí včetně profilování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

8) Právo na odvolání souhlasu

Každá dotčená osoba má právo na to kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zaměstnance společnosti můžete kdykoli kontaktovat – zejména elektronicky na kariera@porr.cz – za účelem uplatnění svého práva na odvolání souhlasu.

9) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR.

Rakouský úřad pro ochranu údajů můžete kontaktovat na adrese Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň.

M. Ochrana údajů pro účast na výběrovém řízení a v procesu podávání žádostí o účast

Odpovědná osoba shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat i elektronicky. To platí zejména v případě, že žadatel zašle příslušné dokumenty k přihlášce odpovědné osobě elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím kariérního portálu porr-group.com/karriere. Pokud společnost PORR AG uzavře s žadatelem smlouvu o poskytování služeb, budou předané údaje uloženy pro realizaci pracovního poměru. Pokud společnost PORR AG neuzavře s žadatelem smlouvu o poskytování služeb, budou jeho dokumenty automaticky smazány nejpozději do sedmi měsíců od obdržení žádosti o účast, pokud smazání nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy společnosti PORR AG nebo souhlasem žadatele s dalším zpracováním.

Pokud se vaše žádost netýká konkrétní pozice na kariérním portálu (nevyžádaná žádost), mohou být vaše údaje předány některé ze společností ve skupině PORR na základě vaší kvalifikace a na základě oboustranného oprávněného zájmu.

Jaká data se shromažďují?

Pro automatizované zpracování vaší žádosti jsou shromažďovány a zpracovávány následující údaje:

 1. Jméno, příjmení, e-mail a případně i adresa/místo, datum narození, oslovení, telefonní číslo, státní občanství
 2. Další dotazy v závislosti na příslušném výběrovém řízení (např. řidičský průkaz)
 3. Životopis, zejména informace o odborné praxi a vzdělání
 4. Pracovní zkušenosti a vzdělání
 5. Dovednosti (např. Photoshop, MS Office)
 6. Foto uchazeče
 7. Kvalifikace, ocenění a jazykové znalosti
 8. Motivační dopis
 9. Soubory a dokumenty, které můžete eventuálně nahrát.

N. Další zpracování v rámci domovské stránky

1. Předpisy o ochraně údajů a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Naše webové stránky používají „Google Analytics“, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá cookies, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky, jako je typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující na URL (dříve navštívená stránka), IP adresa, čas požadavku na server, se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam jsou uloženy.

Informace se používají k analýze používání internetu a webových stránek, jako jsou anonymní hodnocení a grafika pro zobrazení stránek a návštěv. Údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely průzkumu trhu, optimalizace webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje vaším jménem. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s jinými údaji Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (maskování IP).

Instalaci souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Kromě toho lze shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a je uložen ve vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit soubor cookies pro odhlášení.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v nápovědě Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem nabízet návštěvníkům našeho webu cílenou a relevantní reklamu a řídí se podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Předpisy na ochranu osobních údajů pro uplatnění a používání LinkedIn

Na našich webových stránkách naleznete pluginy ze sociálních sítí LinkedIn nebo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (tj. „LinkedIn“). Pluginy LinkedIn poznáte podle prvního loga nebo tlačítka "Doporučit". Vezměte si prosím na vědomí, že když navštívíte naši webovou stránku, pomocí pluginu vytvoříte spojení mezi vaším internetovým prohlížečem a serverem LinkedIn. LinkedIn je tak informován, že naše webové stránky byly navštíveny s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "Doporučit" na LinkedIn a zároveň jste se přihlásili ke svému účtu LinkedIn, máte možnost propojit obsah z našich webových stránek se svou profilovou stránkou LinkedIn.

Tím umožníte LinkedIn přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vám nebo vašemu uživatelskému účtu. Zohledněte přitom prosím, že nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů a o tom, jaký je použití ze strany LinkedIn.

Další podrobnosti o shromažďování údajů a vašich právních možností a možností nastavení naleznete na LinkedIn. Jsou vám k dispozici na adrese www.linkedin.com/static.

3. Předpisy o ochraně údajů pro uplatnění a používání Shariff

Společnost PORR AG integruje na webové stránce komponenty Shariff. Komponenty Shariff poskytují tlačítka sociálních médií, která jsou v souladu s ochranou osobních údajů. Shariff byl vyvinut pro německý počítačový časopis c't a vydává jeho GitHub, Inc.

Vývojář komponentů je GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Tlačítková řešení poskytovaná sociálními sítěmi obvykle přenášejí osobní údaje do příslušné sociální sítě, když uživatel navštíví webovou stránku, do které bylo integrováno tlačítko sociální sítě. Používáním komponentů Shariff se osobní údaje přenášejí na sociální sítě pouze tehdy, když návštěvník webové stránky aktivně stiskne jedno z tlačítek sociálních médií. Další informace o komponentach Shariff jsou k dispozici v počítačovém časopise c't na adrese .

Účelem používání komponent Shariff je ochrana osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a nám zároveň umožňuje integrovat tlačítkové řešení pro sociální sítě na tento web.

Další informace a platná nařízení o ochraně údajů GitHub naleznete na adrese help.github.com/articles/github-privacy-policy.

4. Zásady ochrany údajů pro uplatnění a používání Twitteru

Webová stránka PORR AG obsahuje funkce společnosti Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pokud používáte Twitter a zejména funkci „Re-Tweet“, Twitter propojí váš Twitter účet s webovými stránkami, které navštěvujete. Toto bude oznámeno ostatním uživatelům na Twitteru, zejména těm, které vás sledují. Tímto způsobem jsou také přenášena data na Twitter My jako poskytovatel naší webové stránky nejsme ze strany Twitteru informováni o obsahu přenášených údajů ani o použití údajů. Více informací se dozvíte pod následujícím odkazem: twitter.com/privacy.

Upozorňujeme však, že máte možnost změnit nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru v nastavení svého účtu na twitter.com/account/settings.

5. Předpisy o ochraně údajů pro uplatnění a používání XING

Tento web používá tlačítko sdílení XING. Když tedy vstoupíte na tuto webovou stránku prostřednictvím svého prohlížeče, vytvoří se spojení se servery společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Německo. To poskytuje funkce sdílení (např. zobrazení hodnoty počítadla). Vaše osobní údaje nebudou uloženy, když vstoupíte na tento web. XING zejména neukládá žádné IP adresy. Vaše chování při používání se také nehodnotí. Aktuální informace o ochraně údajů s ohledem na „tlačítko Sdílet“ a další relevantní informace si můžete přečíst na www.xing.com/app/share.

6. Předpisy o ochraně údajů pro uplatnění a používání YouTube

Tento web obsahuje plugin z YouTube. Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Jakmile navštívíte stránky na našem webu, které jsou vybaveny pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, kterou konkrétní stránku našeho webu jste navštívili. Pokud jste také přihlášeni ke svému účtu YouTube, usnadnili byste YouTube přiřazení vašeho chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tuto možnost přiřazení můžete vyloučit, pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu.

Další informace o shromažďování a používání vašich údajů službou YouTube naleznete v informacích o ochraně údajů podle různých předpisů YouTube na ochranu údajů, které naleznete na: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. WebCare

Abychom získali souhlas s používáním souborů cookies na našich webových stránkách v souladu s ochranou údajů, používáme banner cookies od DataReporter WebCare. Toto je služba poskytovaná společností DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Rakousko ("DataReporter").

Více informací o této společnosti naleznete na www.datareporter.eu. Banner cookies zaznamenává souhlas s používáním cookies pro příslušného uživatele naší webové stránky. Náš banner souborů cookies zaručuje, že statistické a marketingové soubory cookies budou nastaveny až poté, co uživatel dá výslovný souhlas s jejich používáním.

Uchováváme informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání cookies. Rozhodnutí uživatele lze kdykoli odvolat vyvoláním nastavení pro cookies a správou prohlášení o souhlasu. Stávající cookies budou po odvolání souhlasu smazány. Soubor cookies je také nastaven pro ukládání informací o stavu souhlasu uživatele, na který se odkazuje v podrobnostech cookies. Dále je při přístupu k této službě přenesena IP adresa příslušného uživatele na server DataReporter. IP adresa se neukládá ani nepropojuje s žádnými dalšími údaji uživatele, slouží pouze ke správnému provedení služby. Používání výše uvedených údajů je proto založeno na našem oprávněném zájmu na zákonném designu našich webových stránek v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DataReporter na adrese https://www.datareporter.eu/datenschutz. Dotazy k této službě můžete zasílat na adresu office@datareporter.eu.

8. Předpisy o ochraně údajů pro uplatnění a používání Whatchado

Společnost PORR AG na této webové stránce integrovala komponenty od Whatchado. Whatchado je kariérní platforma, která propojuje vhodné kandidáty s firmami.

Provozovatelem Whatchado je whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Vídeň, Rakousko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován odpovědnou osobou a na které byla integrována stránka Whatchado (webové stránky a videa), se internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky spustí vyzván příslušnou komponentou Whatchado ke stažení reprezentace příslušné komponenty Whatchado. Další informace o Whatchado lze nalézt na www.whatchado.com/de/ueber-unss. V rámci tohoto technického procesu je Whatchado informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotčená osoba navštíví.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Whatchado, Whatchado rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotčená osoba navštěvuje, a to vyvoláním podstránky, která obsahuje video Whatchado. Tyto informace shromažďuje Whatchado a jsou přiřazeny k příslušnému účtu Whatchado dotčené osoby.

Whatchado vždy prostřednictvím komponenty obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena k Whatchado současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotčená osoba klikne na video Whatchado nebo ne. Pokud si dotčená osoba nepřeje, aby byly tyto informace předávány společnosti Whatchado, může přenosu zabránit odhlášením se ze svého účtu Whatchado před přístupem na naše webové stránky.

Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností Whatchado, které jsou dostupné na adrese www.whatchado.com, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Whatchado.

9. Předpisy o ochraně údajů pro uplatnění a používání kununu

Společnost PORR AG na tuto webovou stránku integrovala komponenty od Kununu. S více než 2,4 miliony hodnocení pro více než 650 000 společností je kununu v současnosti největší platformou pro hodnocení zaměstnavatelů v Evropě. Provozní společností Kununu je kununu GmbH, dceřiná společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje odpovědná osoba a na které je integrována komponenta kununu, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotčené osoby automaticky vyzván příslušným kununu komponentem pro zobrazení odpovídajícího kununu k stažení komponenty z kununu. V rámci tohoto technického procesu je kununu informována, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotčená osoba navštíví.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na kununu, kununu rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotčená osoba navštíví, pokaždé, když dotčená osoba vyvolá naše webové stránky a po celou dobu svého pobytu na našem webu. Tyto informace shromažďuje komponenta kununu a ta přiřazuje kununu k příslušnému účtu kununu dotčené osoby. Pokud dotčená osoba klikne na jedno z tlačítek integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „Hodnotit zaměstnavatele“, kununu přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu kununu dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje.

Kununu vždy obdrží informaci prostřednictvím komponenty kununu, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena ke kununu současně s přístupem na naše webové stránky; toto probíhá bez ohledu na to, zda dotčená osoba klikne na komponentu kununu či nikoli. Pokud si dotčená osoba nepřeje, aby byly tyto informace předány společnosti kununu, může přenosu zabránit odhlášením se ze svého účtu kununu před přístupem na naše webové stránky.

Zveřejněné předpisy o ochraně údajů platné pro kununu, které jsou dostupné na adrese privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností kununu.

10. Předpisy o ochraně údajů pro uplatnění a používání Facebooku a Instagramu

Instagram je služba sociálních médií poskytovaná společností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) ("Facebook") pro sdílení fotografií a videí. Uživatelé mohou sledovat ostatní uživatele ve službě, zveřejňovat obrázky a videa a „lajkovat“ média od jiných uživatelů a přidávat komentáře. Instagram používáme k podávání zpráv o službách, akcích a nabídkách skupiny PORR, k informování zákazníků, zájemců, zaměstnanců a uchazečů pomocí zajímavého obsahu a k navázání trvalého vztahu.

Při používání Instagramu jsou požadovány následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • číslo telefonu
 • IP adresa
 • specifikace strojů
 • provozní systém
 • informace vyplývající z adresáře užIvatele Instagramu, pokud to dovolí.

Instagram tato data používá pro svou reklamní síť, pro poskytovatele dalších služeb a vyhledávače.

Instagram nám poskytuje tzv. „page insights“ ve vztahu k návštěvníkům přítomnosti naší společnosti na Instagramu, čímž zakládá společnou odpovědnost v souladu s čl. 26 GDPR. „Page Insights“ jsou statistiky stránek týkající se informací „To se mi líbí“, rozsahu příspěvků a dalších témat, která primárně používáme anonymně. Podrobnosti o této společné odpovědnosti naleznete na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Tato smlouva uvádí, že primární odpovědnost za zpracování nese Facebook. Pokud však máte obavy o bezpečnost na naší stránce Instagram, můžete se kdykoli obrátit na naši kontaktní adresu pro ochranu osobních údajů a my vaši žádost předáme Facebooku. Vzhledem k tomu, že Facebook je celosvětová sociální síť, nemáme žádný vliv na technické a organizační aspekty a můžeme ovlivnit pouze obsah vzhledu a akcí společnosti PORR AG.

Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností, nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Evropským smluvním partnerem pro služby Facebooku je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Facebook Inc. je americká společnost. ESD nepotvrzuje, že USA mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Je kritizováno, že přístup úřadů USA není omezen zákonem, nejsou ukotveny žádné soudní souhlasy a občané EU nemají žádné účinné právní prostředky.

Souhlasem s používáním souborů cookies od těchto poskytovatelů souhlasíte také se zpracováním vašich údajů v USA (článek 49 (1) (a) GDPR).

O. Přesměrování dat

PORR AG může zařídit, aby vaše kontaktní údaje byly předány jednomu nebo více zpracovatelům, jako je poskytovatel IT služeb, který také používá osobní údaje výhradně pro interní potřebu přičitatelné odpovědné osobě.

Se všemi možnými zpracovateli máme smlouvy, které zajišťují dodržování nařízení GDPR i těmito poskytovateli služeb.

Námi přijatá práva dotčených osob jsou rovněž předávána příjemcům údajů k implementaci v souladu s čl. 19 GDPR, aby zde mohla být realizována i vaše práva.

P. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů na našem webu je buď oprávněný zájem poskytovat vám informace o našich produktech a službách, nebo vás v budoucnu získat jako zákazníka, např. B. předsmluvní opatření nebo k plnění smlouvy s vámi jako dotčenou osobou, pokud existuje objednávka, pro kterou je nutná dodávka zboží. V důsledku toho se právním základem mohou samy stát zákonné povinnosti uchovávání nebo sdělování informací orgánům.

Pro všechna ostatní zpracování, např. B. newsletter, požádáme o váš odvolatelný souhlas.

Stáhnout jako PDF